d

Տարազ Tag

Հայկական ավանդական հագուստը կամ ազգային հանդերձը (տարազ) մշտապես էական դեր է խաղացելհայկական ինքնության ընկալման և արտահայտման հարցում: Հայ ուսանողները Չինաստանում բնակվելու,սովորելու և աշխատելու ընթացքում ակտիվ մասնակցություն են ունեցել միջազգային փառատոներին ևմշակութային միջոցառումներին` համալսարանական ծրագրերի շրջանակներում և դրանից դուրս տարբերներկայացումների և

Our contacts

WeChat ID: ChinArmArt2023

Email: [email protected]

Phone number: (+86) 17368731365