d

Սյուենդը Tag

Այս բրոնզե գավաթը հայտնաբերվել է ՀՀ Գյումրի քաղաքի մոտակայքում՝ մի ֆերմերի կողմից: Այն ստեղծվել էՉինաստանի Մին դինաստիայի (1368-1644թթ.) Սյուենդը կայսեր օրոք (մ.թ. 1399-1435, թագավորել է 1425-1435թթ.):   Չինարեն «年 製 宣德 大 明» (փինյին «Nián zhì Xuāndé dàmíng») արձանագրությունը փաստում է ՝«Պատրաստված

Our contacts

WeChat ID: ChinArmArt2023

Email: [email protected]

Phone number: (+86) 17368731365